Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցին միրացված այս համակարգերը տեղադրվում են բնակարանների կամ առանձնատների էլեկտրաէներգիայի ապահովման համար։
Նրանք կոչվում են ներցանցային, քանի որ միացված են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցին։ Արևային համակարգի կողմից արտադրված ավելցուկ էներգիան վաճառվում է էլեկտրական ցանցին, իսկ պակասորդը վերցվում է գնվում է ցանցից։
Տարբերության համար վճարում է քաղաքացին էլեկտրացանցին՝ էլեկտրաէներգիայի գործող սակագնով, կամ էլեկտրացանցը քաղաքացուն՝ էլեկտրա-էներգիայի գործող սակագնի 50 տոկոսի չափով։

Նախագծի արժեքը սկսած 750 ԱՄՆ դոլարից 1 կՎտ հզորության համար։