Հայաստանում արագորեն զարգանում է արևային ջերմային էներգետիկան:

Մասնավոր հատվածի կողմից ներմուծվում են ինչպես արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի առանձին մասեր, դրանց հետագա հավաքակցման նպատակով, այնպես էլ ամբողջական համակարգեր: Ներկայումս ՀՀ-ում արևային ջրատաքացուցիչների տեղակայանքների կիրառումը բերում է ոչ միայն էներգախնայողության, այլ նաև դառել է տնտեսապես շահավետ:

Հայաստանի չգազաֆիկացված համայնքներում 2017թ. օգոստոսին մեկնարկել է «Էներգաարդյունավետ» վարկային ծրագիրը, որի շրջանակներում 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ տեղադրվել են թվով 1364 արևային ջրատաքացուցիչ:

Մեր կողմից տրամադրվող ջրատաքացուցիչների գները հետևյալն են․

  • 200 լիտր – 340․000 ՀՀ դրամ
  • 250 լիտր – 390․000 ՀՀ դրամ
  • 300 լիտր – 440․000 ՀՀ դրամ